عاشقان غذا

سر آشپز

عاشقان غذا

منو

۲۸۰۰۰ تومان

بشقاب صبحانه انگلیسی

۱۵۰۰۰ تومان

کراسان پنیر با گوجه فرنگی و خیار

۱۸۰۰۰ تومان

بشقاب صبحانه ایرانی

۲۲۰۰۰ تومان

بشقاب صبحانه فرانسوی

۱۵۰۰۰ تومان

املت

۱۵۰۰۰ تومان

پنکیک مربا با عسل

10000 و 12000 تومان

اسپرسو ریسترتو سینگل / دبل

10000 و 12000 تومان

اسپرسو سینگل / دبل

17000 تومان

لاته ماسالا

16000 تومان

لاته زعفران

14000 تومان

لاته

14000 تومان

کاپوچینو

۲۰۰۰۰ تومان

فراپه نوتلا

۱۸۰۰۰ تومان

پینات اسپرسو

۱۵۰۰۰ تومان

ددپول

۱۴۰۰۰ تومان

آیس کافی

۱۳۰۰۰ تومان

آفوگاتو

۱۸۰۰۰ تومان

تروپیکال

۱۷۰۰۰ تومان

کارادلا ویژن

۱۷۰۰۰ تومان

جان اسنو

۱۴۰۰۰ تومان

موهیتو

۱۴۰۰۰ تومان

ماداگاسار

انواع آبمیوه های طبیعی

۱۸۰۰۰ تومان

شیک کیت کت

۱۷۰۰۰ تومان

شیک نوتلا

۱۶۰۰۰ تومان

شیک بادام زمینی

۱۶۰۰۰ تومان

شیک اوراو

۱۵۰۰۰ تومان

شیک اسپرسو

۱۵۰۰۰ تومان

شیک مینیون

۱۸۰۰۰ تومان

کراسان نوتلا موز

۱۷۰۰۰ تومان

چای کیک ساده

۱۵۰۰۰ تومان

کراسان کره بادام زمینی

۱۴۰۰۰ تومان

چیز کیک

۹۰۰۰ تومان

کراسان ساده

۱۴۰۰۰ تومان

چای ماسالا

۱۳

دمنوش انبه

۱۲۰۰۰ تومان

چای انگلیسی

۱۲۰۰۰ تومان

چای قوری سه نفره

۱۲۰۰۰ تومان

دمنوش تازگی

۱۱۰۰۰ تومان

دمنوش کلد استاپ

۲۷۰۰۰ تومان

چیزبرگر

۲۳۰۰۰ تومان

برگر

۲۷۰۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو کوچک

۳۱۰۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو بزرگ

۲۷۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۲۵۰۰۰ تومان

سالاد تونا